Hiển thị:
Trang

Rổ kéo Tandem rộng 450mm 6 khay màu đen Hafele 545.93.431

Rổ kéo Tandem rộng 450mm 6 khay màu đen Hafele 545.93.431

Rổ kéo Tandem rộng 450mm 6 khay mà..

-15% 25.712.000 VNĐ
30.250.000 VNĐ

Rổ kéo Tandem rộng 500mm 6 khay màu đen Hafele 545.93.433

Rổ kéo Tandem rộng 500mm 6 khay màu đen Hafele 545.93.433

Rổ kéo Tandem rộng 500mm 6 khay mà..

-15% 28.985.000 VNĐ
34.100.000 VNĐ

Rổ kéo Tandem rộng 600mm 6 khay màu đen Hafele 545.93.435

Rổ kéo Tandem rộng 600mm 6 khay màu đen Hafele 545.93.435

Rổ kéo Tandem rộng 600mm 6 khay mà..

-15% 30.387.000 VNĐ
35.750.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600mm 3 khay Hafele 545.94.650

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600mm 3 khay Hafele 545.94.650

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600m..

-15% 19.822.000 VNĐ
23.320.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 450mm 6 khay Hafele 545.94.612

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 450mm 6 khay Hafele 545.94.612

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 450m..

-15% 25.806.000 VNĐ
30.360.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 500mm 6 khay Hafele 545.94.632

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 500mm 6 khay Hafele 545.94.632

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 500m..

-15% 28.985.000 VNĐ
34.100.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600mm 6 khay Hafele 545.94.652

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600mm 6 khay Hafele 545.94.652

Rổ kéo Arena Style Tandem rộng 600m..

-15% 30.388.000 VNĐ
35.750.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 450mm 6 khay Hafele 545.94.102

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 450mm 6 khay Hafele 545.94.102

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 450m..

-15% 19.261.000 VNĐ
22.660.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 500mm 6 khay Hafele 545.94.122

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 500mm 6 khay Hafele 545.94.122

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 500m..

-15% 19.635.000 VNĐ
23.100.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 600mm 6 khay Hafele 545.94.142

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 600mm 6 khay Hafele 545.94.142

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 600m..

-15% 21.412.000 VNĐ
25.190.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 450mm 5 khay Hafele 549.77.954

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 450mm 5 khay Hafele 549.77.954

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 45..

-15% 19.074.000 VNĐ
22.440.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 600mm 5 khay Hafele 549.77.956

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 600mm 5 khay Hafele 549.77.956

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 60..

-15% 20.383.000 VNĐ
23.980.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.311

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.311

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 18.233.000 VNĐ
21.450.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.313

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.313

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 18.887.000 VNĐ
22.220.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.341

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.341

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 22.160.000 VNĐ
26.070.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.343

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.343

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 23.188.000 VNĐ
27.280.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay Hafele 546.54.611

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay Hafele 546.54.611

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 18.139.000 VNĐ
21.340.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay Hafele 546.54.613

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay Hafele 546.54.613

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 18.794.000 VNĐ
22.110.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay Hafele 546.54.631

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay Hafele 546.54.631

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 22.066.000 VNĐ
25.960.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 6 khay Hafele 546.54.633

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 6 khay Hafele 546.54.633

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-15% 23.095.000 VNĐ
27.170.000 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rộng 300mm 6 khay Hafele 546.67.641

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rộng 300mm 6 khay Hafele 546.67.641

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rô..

-15% 30.608.000 VNĐ
36.009.000 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rộng 300mm 6 khay Hafele 546.67.651

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rộng 300mm 6 khay Hafele 546.67.651

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rô..

-15% 30.806.000 VNĐ
36.242.000 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rộng 400mm 6 khay Hafele 546.67.643

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rộng 400mm 6 khay Hafele 546.67.643

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rô..

-15% 31.620.000 VNĐ
37.200.000 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rộng 400mm 6 khay Hafele 546.67.653

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rộng 400mm 6 khay Hafele 546.67.653

Rổ kéo Dispensa Swing cho tủ xoay rô..

-15% 31.818.000 VNĐ
37.433.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay Hafele 546.54.211

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay Hafele 546.54.211

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ r..

-15% 14.586.000 VNĐ
17.160.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay Hafele 546.54.231

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay Hafele 546.54.231

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ r..

-15% 15.241.000 VNĐ
17.930.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay Hafele 546.54.213

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay Hafele 546.54.213

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ r..

-15% 16.550.000 VNĐ
19.470.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 400mm 6 khay Hafele 546.54.233

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 400mm 6 khay Hafele 546.54.233

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ r..

-15% 17.952.000 VNĐ
21.120.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa rộng 150mm 5 khay Hafele 546.27.310

Rổ kéo Arena Style Dispensa rộng 150mm 5 khay Hafele 546.27.310

Rổ kéo Arena Style Dispensa rộng 15..

-15% 17.391.000 VNĐ
20.460.000 VNĐ

Rổ kéo Convoy Centro rộng 450mm 4 khay màu đen Hafele 545.82.384

Rổ kéo Convoy Centro rộng 450mm 4 khay màu đen Hafele 545.82.384

Rổ kéo Convoy Centro rộng 450m..

-15% 38.335.000 VNĐ
45.100.000 VNĐ

Rổ kéo Convoy Centro rộng 450mm 5 khay màu đen Hafele 545.82.394

Rổ kéo Convoy Centro rộng 450mm 5 khay màu đen Hafele 545.82.394

Rổ kéo Convoy Centro rộng 450m..

-15% 42.075.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ

Rổ kéo Centro rộng 450mm 4 khay Hafele 545.82.584

Rổ kéo Centro rộng 450mm 4 khay Hafele 545.82.584

Rổ kéo Centro rộng 450mm 4 khay Haf..

-15% 38.055.000 VNĐ
44.770.000 VNĐ

Rổ kéo Centro rộng 450mm 5 khay Hafele 545.82.614

Rổ kéo Centro rộng 450mm 5 khay Hafele 545.82.614

Rổ kéo Centro rộng 450mm 5 khay Haf..

-15% 42.075.000 VNĐ
49.500.000 VNĐ

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 450mm 5 khay màu đen Hafele 549.63.494

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 450mm 5 khay màu đen Hafele 549.63.494

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 450m..

-15% 34.221.000 VNĐ
40.260.000 VNĐ

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 600mm 5 khay màu đen Hafele 549.63.486

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 600mm 5 khay màu đen Hafele 549.63.486

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 600m..

-15% 35.063.000 VNĐ
41.250.000 VNĐ

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 450mm 5 khay Hafele 549.62.904

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 450mm 5 khay Hafele 549.62.904

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 450m..

-15% 32.071.000 VNĐ
37.730.000 VNĐ

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 600mm 5 khay Hafele 549.62.906

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 600mm 5 khay Hafele 549.62.906

Rổ kéo Convoy Lavido rộng 600m..

-15% 34.876.000 VNĐ
41.030.000 VNĐ

Rổ kéo Premio rộng 600mm 4 khay lắp phải Hafele 549.72.066

Rổ kéo Premio rộng 600mm 4 khay lắp phải Hafele 549.72.066

Rổ kéo Premio rộng 600mm 4 khay lắ..

-15% 39.083.000 VNĐ
45.980.000 VNĐ

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắp phải Hafele 549.72.106

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắp phải Hafele 549.72.106

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắ..

-15% 42.262.000 VNĐ
49.720.000 VNĐ

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắp phải Hafele 549.72.126

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắp phải Hafele 549.72.126

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắ..

-15% 42.543.000 VNĐ
50.050.000 VNĐ

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay màu đen lắp phải Hafele 549.69.106

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay màu đen lắp phải Hafele 549.69.106

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay m&a..

-15% 39.831.000 VNĐ
46.860.000 VNĐ

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay màu đen lắp phải Hafele 549.69.126

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay màu đen lắp phải Hafele 549.69.126

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay m&a..

-15% 40.018.000 VNĐ
47.080.000 VNĐ

Rổ kéo Premio rộng 600mm 4 khay lắp trái Hafele 549.72.266

Rổ kéo Premio rộng 600mm 4 khay lắp trái Hafele 549.72.266

Rổ kéo Premio rộng 600mm 4 khay lắ..

-15% 39.083.000 VNĐ
45.980.000 VNĐ

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắp trái Hafele 549.72.306

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắp trái Hafele 549.72.306

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắ..

-15% 42.262.000 VNĐ
49.720.000 VNĐ

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắp trái Hafele 549.72.326

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắp trái Hafele 549.72.326

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay lắ..

-15% 42.543.000 VNĐ
50.050.000 VNĐ

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay màu đen lắp trái Hafele 549.69.306

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay màu đen lắp trái Hafele 549.69.306

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay m&a..

-15% 39.831.000 VNĐ
46.860.000 VNĐ

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay màu đen lắp trái Hafele 549.69.326

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay màu đen lắp trái Hafele 549.69.326

Rổ kéo Premio rộng 600mm 5 khay m&a..

-15% 40.018.000 VNĐ
47.080.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style rộng 270mm 3 khay Hafele 545.75.931

Rổ kéo Arena Style rộng 270mm 3 khay Hafele 545.75.931

Rổ kéo Arena Style rộng 270mm 3 kha..

-15% 7.929.000 VNĐ
9.328.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style rộng 338mm 3 khay Hafele 545.75.951

Rổ kéo Arena Style rộng 338mm 3 khay Hafele 545.75.951

Rổ kéo Arena Style rộng 338mm 3 kha..

-15% 9.285.000 VNĐ
10.923.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style rộng 390mm 3 khay Hafele 545.75.971

Rổ kéo Arena Style rộng 390mm 3 khay Hafele 545.75.971

Rổ kéo Arena Style rộng 390mm 3 kha..

-15% 12.623.000 VNĐ
14.850.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket rộng 270mm 3 khay Hafele 545.75.233

Rổ kéo Wire basket rộng 270mm 3 khay Hafele 545.75.233

Rổ kéo Wire basket rộng 270mm 3 kha..

-15% 7.134.000 VNĐ
8.393.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket rộng 338mm 3 khay Hafele 545.75.253

Rổ kéo Wire basket rộng 338mm 3 khay Hafele 545.75.253

Rổ kéo Wire basket rộng 338mm 3 kha..

-15% 7.340.000 VNĐ
8.635.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket rộng 390mm 3 khay Hafele 545.75.273

Rổ kéo Wire basket rộng 390mm 3 khay Hafele 545.75.273

Rổ kéo Wire basket rộng 390mm 3 kha..

-15% 8.144.000 VNĐ
9.581.000 VNĐ

Rổ kéo Milan rộng 400mm Hafele 548.93.133

Rổ kéo Milan rộng 400mm Hafele 548.93.133

Rổ kéo Milan rộng 400mm Hafele 548.93.133 ..

-15% 8.755.000 VNĐ
10.300.000 VNĐ

Phụ kiện mở tủ bằng điện eTouch cho rổ Dispensa 90 độ 546.72.582

Phụ kiện mở tủ bằng điện eTouch cho rổ Dispensa 90 độ 546.72.582

Phụ kiện mở tủ bằng điện eTouch cho rổ Dispensa 90..

-15% 23.469.000 VNĐ
27.610.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 55 của 55 (1 Trang)