Hiển thị:
Trang

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 khay trắng Hafele 545.02.212

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 khay trắng Hafele 545.02.212

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 kha..

-25% 8.481.000 VNĐ
11.308.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 khay đen Hafele 545.02.412

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 khay đen Hafele 545.02.412

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC800mm 3 kha..

-25% 8.530.500 VNĐ
11.374.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.230

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.230

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 kh..

-25% 10.089.750 VNĐ
13.453.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.430

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.430

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R450xC1700mm 6 kh..

-25% 10.279.500 VNĐ
13.706.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.231

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.231

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 kh..

-25% 10.428.000 VNĐ
13.904.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.431

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.431

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R500xC1700mm 6 kh..

-25% 10.601.250 VNĐ
14.135.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.232

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 khay trắng Hafele 545.02.232

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 kh..

-25% 10.341.750 VNĐ
13.789.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.432

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 khay đen Hafele 545.02.432

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Side R600xC1700mm 6 kh..

-25% 11.022.000 VNĐ
14.696.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 khay trắng Hafele 549.77.794

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 khay trắng Hafele 549.77.794

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 kha..

-25% 23.009.250 VNĐ
30.679.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 khay đen Hafele 549.77.494

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 khay đen Hafele 549.77.494

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R450xC1800mm 5 kha..

-25% 21.375.750 VNĐ
28.501.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 khay trắng Hafele 549.77.796

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 khay trắng Hafele 549.77.796

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 kha..

-25% 25.014.000 VNĐ
33.352.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 khay đen Hafele 549.77.496

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 khay đen Hafele 549.77.496

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem đơn R600xC1800mm 5 kha..

-25% 23.190.750 VNĐ
30.921.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 4 khay đen Hafele 546.54.511

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 4 khay đen Hafele 546.54.511

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với ..

-25% 18.686.250 VNĐ
24.915.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 4 khay đen Hafele 546.54.513

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 4 khay đen Hafele 546.54.513

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với ..

-25% 19.288.500 VNĐ
25.718.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 6 khay đen Hafele 546.54.541

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 6 khay đen Hafele 546.54.541

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với ..

-25% 23.108.250 VNĐ
30.811.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 6 khay đen Hafele 546.54.543

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 6 khay đen Hafele 546.54.543

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với ..

-25% 26.053.500 VNĐ
34.738.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R450mm 12 khay Hafele 549.91.143

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R450mm 12 khay Hafele 549.91.143

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R450mm 12 khay Hafele 5..

-25% 11.591.250 VNĐ
15.455.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R600mm 12 khay Hafele 549.91.173

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R600mm 12 khay Hafele 549.91.173

Bộ kệ đựng thực phẩm Milan R600mm 12 khay Hafele 5..

-25% 11.500.500 VNĐ
15.334.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 3 khay đen Hafele 545.93.436

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 3 khay đen Hafele 545.93.436

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 3 kh..

-25% 22.588.500 VNĐ
30.118.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R450mm với 6 khay đen Hafele 545.93.431

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R450mm với 6 khay đen Hafele 545.93.431

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R450mm với 6 kh..

-25% 28.891.500 VNĐ
38.522.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R500mm với 6 khay đen Hafele 545.93.433

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R500mm với 6 khay đen Hafele 545.93.433

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R500mm với 6 kh..

-25% 32.571.000 VNĐ
43.428.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 6 khay đen Hafele 545.93.435

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 6 khay đen Hafele 545.93.435

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 6 kh..

-25% 34.146.750 VNĐ
45.529.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 3 khay trắng Hafele 545.94.650

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 3 khay trắng Hafele 545.94.650

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 3 kh..

-25% 22.275.000 VNĐ
29.700.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R450mm với 6 khay trắng Hafele 545.94.612

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R450mm với 6 khay trắng Hafele 545.94.612

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R450mm với 6 kh..

-25% 28.998.750 VNĐ
38.665.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R500mm với 6 khay trắng Hafele 545.94.632

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R500mm với 6 khay trắng Hafele 545.94.632

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R500mm với 6 kh..

-25% 32.571.000 VNĐ
43.428.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 6 khay trắng Hafele 545.94.652

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 6 khay trắng Hafele 545.94.652

Bộ kệ đựng thực phẩm Tandem Pantry R600mm với 6 kh..

-25% 34.146.750 VNĐ
45.529.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 450mm 6 khay Hafele 545.94.102

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 450mm 6 khay Hafele 545.94.102

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 450m..

-25% 16.995.000 VNĐ
22.660.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 500mm 6 khay Hafele 545.94.122

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 500mm 6 khay Hafele 545.94.122

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 500m..

-25% 17.325.000 VNĐ
23.100.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 600mm 6 khay Hafele 545.94.142

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 600mm 6 khay Hafele 545.94.142

Rổ kéo Wire basket Tandem rộng 600m..

-25% 18.892.500 VNĐ
25.190.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 450mm 5 khay Hafele 549.77.954

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 450mm 5 khay Hafele 549.77.954

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 45..

-25% 18.554.250 VNĐ
24.739.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 600mm 5 khay Hafele 549.77.956

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 600mm 5 khay Hafele 549.77.956

Rổ kéo Arena Classic Tandem rộng 60..

-25% 19.824.750 VNĐ
26.433.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.311

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.311

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-25% 16.087.500 VNĐ
21.450.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.313

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay màu đen Hafele 546.54.313

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-25% 16.665.000 VNĐ
22.220.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.341

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.341

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-25% 19.552.500 VNĐ
26.070.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.343

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ rộng 400mm 6 khay màu đen Hafele 546.54.343

Rổ kéo Arena Style Dispensa 90 độ r..

-25% 22.555.500 VNĐ
30.074.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 4 khay trắng Hafele 546.54.611

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 4 khay trắng Hafele 546.54.611

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với ..

-25% 18.529.500 VNĐ
24.706.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 4 khay trắng Hafele 546.54.613

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 4 khay trắng Hafele 546.54.613

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với ..

-25% 19.197.750 VNĐ
25.597.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 6 khay trắng Hafele 546.54.631

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với 6 khay trắng Hafele 546.54.631

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R300mm với ..

-25% 22.539.000 VNĐ
30.052.000 VNĐ

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 6 khay trắng Hafele 546.54.633

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với 6 khay trắng Hafele 546.54.633

Bộ kệ đựng thực phẩm DISPENSA 90º R400mm với ..

-25% 23.586.750 VNĐ
31.449.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay Hafele 546.54.211

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 4 khay Hafele 546.54.211

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ r..

-25% 13.513.500 VNĐ
18.018.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay Hafele 546.54.231

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 400mm 4 khay Hafele 546.54.231

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ r..

-25% 14.825.250 VNĐ
19.767.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay Hafele 546.54.213

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ rộng 300mm 6 khay Hafele 546.54.213

Rổ kéo Wire basket Dispensa 90 độ r..

-25% 16.095.750 VNĐ
21.461.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 42 của 81 (2 Trang)