Hiển thị:
Trang

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cánh cửa 25kg Hafele 408.30.045

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cánh cửa 25kg Hafele 408.30.045

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cá..

-15% 28.050.000 VNĐ 33.000.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cánh cửa 30kg Hafele 408.30.046

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cánh cửa 30kg Hafele 408.30.046

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cá..

-15% 32.725.000 VNĐ 38.500.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cánh cửa 40kg Hafele 408.30.047

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cánh cửa 40kg Hafele 408.30.047

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cá..

-15% 37.400.000 VNĐ 44.000.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cánh cửa 50kg Hafele 408.30.048

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cánh cửa 50kg Hafele 408.30.048

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay CONCEPTA cho 1 cá..

-15% 38.717.500 VNĐ 45.550.000 VNĐ

Thanh kết nối cho 1 bên cánh 650mm Hafele 408.30.243

Thanh kết nối cho 1 bên cánh 650mm Hafele 408.30.243

Thanh kết nối cho 1 bên cánh 650mm Ha..

-15% 3.865.290 VNĐ 4.547.400 VNĐ

Thanh kết nối cho 1 bên cánh 900mm Hafele 408.30.092

Thanh kết nối cho 1 bên cánh 900mm Hafele 408.30.092

Thanh kết nối cho 1 bên cánh 900mm Ha..

-15% 4.675.000 VNĐ 5.500.000 VNĐ

Thanh kết nối 650mm phía trên nóc tủ cho 2 cánh cửa khi xếp, có thể điều chỉnh Hafele 408.30.093

Thanh kết nối 650mm phía trên nóc tủ cho 2 cánh cửa khi xếp, có thể điều chỉnh Hafele 408.30.093

Thanh kết nối 650mm phía trên n&oacut..

-15% 4.924.645 VNĐ 5.793.700 VNĐ

Thanh kết nối 900mm phía trên nóc tủ cho 2 cánh cửa khi xếp, có thể điều chỉnh Hafele 408.30.094

Thanh kết nối 900mm phía trên nóc tủ cho 2 cánh cửa khi xếp, có thể điều chỉnh Hafele 408.30.094

Thanh kết nối 900mm phía trên n&oacut..

-15% 5.620.285 VNĐ 6.612.100 VNĐ

Thanh kết nối 26mm cho 2 cánh cửa khi xếp, cố định phía dưới Hafele 408.30.095

Thanh kết nối 26mm cho 2 cánh cửa khi xếp, cố định phía dưới Hafele 408.30.095

Thanh kết nối 26mm cho 2 cánh cửa khi xếp, ..

-15% 3.694.185 VNĐ 4.346.100 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho 1 cặp cửa cao 1250-1850mm trượt trái Hafele 408.31.000

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho 1 cặp cửa cao 1250-1850mm trượt trái Hafele 408.31.000

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho ..

-15% 72.202.570 VNĐ 84.944.200 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho 1 cặp cửa cao 1250-1850mm trượt phải Hafele 408.31.001

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho 1 cặp cửa cao 1250-1850mm trượt phải Hafele 408.31.001

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho ..

-15% 72.202.570 VNĐ 84.944.200 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho 1 cặp cửa cao 1851-2600mm trượt trái Hafele 408.31.002

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho 1 cặp cửa cao 1851-2600mm trượt trái Hafele 408.31.002

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho ..

-15% 60.775.000 VNĐ 71.500.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho 1 cặp cửa cao 1851-2600 mm trượt phải Hafele 408.31.003

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho 1 cặp cửa cao 1851-2600 mm trượt phải Hafele 408.31.003

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp CONCEPTA FOLDING 25 cho ..

-15% 60.775.000 VNĐ 71.500.000 VNĐ

Thanh nối thanh dẫn hướng dưới 1300mm Hafele 408.30.961

Thanh nối thanh dẫn hướng dưới 1300mm Hafele 408.30.961

Thanh nối thanh dẫn hướng dưới 1300mm Hafele 408.3..

-15% 5.301.450 VNĐ 6.237.000 VNĐ

Giữ cửa nam châm Hafele 408.30.229

Giữ cửa nam châm Hafele 408.30.229

Giữ cửa nam châm Hafele 408.30.229 » ..

-15% 1.580.150 VNĐ 1.859.000 VNĐ

Thanh gia cố cho ray trượt 2600mm Hafele 408.30.970

Thanh gia cố cho ray trượt 2600mm Hafele 408.30.970

Thanh gia cố cho ray trượt 2600mm Hafele 408.30.97..

-15% 8.676.800 VNĐ 10.208.000 VNĐ

Đế cho ray trượt Hafele 408.30.400

Đế cho ray trượt Hafele 408.30.400

Đế cho ray trượt Hafele 408.30.400 » Ứng dụ..

-15% 916.300 VNĐ 1.078.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1 cánh cửa 30kg, chiều sâu lắp đặt 560mm Hafele 408.45.020

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1 cánh cửa 30kg, chiều sâu lắp đặt 560mm Hafele 408.45.020

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1..

-15% 17.765.000 VNĐ 20.900.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1 cánh cửa 30kg, chiều sâu lắp đặt 656mm Hafele 408.45.021

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1 cánh cửa 30kg, chiều sâu lắp đặt 656mm Hafele 408.45.021

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1..

-15% 21.598.500 VNĐ 25.410.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1 cánh cửa 50kg, chiều sâu lắp đặt 560mm Hafele 408.45.022

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1 cánh cửa 50kg, chiều sâu lắp đặt 560mm Hafele 408.45.022

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1..

-15% 25.899.500 VNĐ 30.470.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1 cánh cửa 50kg, chiều sâu lắp đặt 656mm Hafele 408.45.023

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1 cánh cửa 50kg, chiều sâu lắp đặt 656mm Hafele 408.45.023

Bộ phụ kiện cửa trượt xoay FINETTA SPINFRONT cho 1..

-15% 28.050.000 VNĐ 33.000.000 VNĐ

Thanh nối 900mm, phụ kiện đặt thêm cho bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA SPINFRONT 30/50kg Hafele 408.45.108

Thanh nối 900mm, phụ kiện đặt thêm cho bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA SPINFRONT 30/50kg Hafele 408.45.108

Thanh nối 900mm, phụ kiện đặt thêm cho bộ ph..

-15% 2.992.000 VNĐ 3.520.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 cặp cửa 60kg cao 1200-1400mm, chiều sâu lọt lòng 805mm Hafele 408.45.008

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 cặp cửa 60kg cao 1200-1400mm, chiều sâu lọt lòng 805mm Hafele 408.45.008

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 ..

-15% 29.010.245 VNĐ 34.129.700 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 cặp cửa 60kg cao 1990-2200mm, chiều sâu lọt lòng 805mm Hafele 408.45.010

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 cặp cửa 60kg cao 1990-2200mm, chiều sâu lọt lòng 805mm Hafele 408.45.010

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 ..

-15% 28.050.000 VNĐ 33.000.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 cặp cửa 60kg cao 2200-2700mm, chiều sâu lọt lòng 805mm Hafele 408.45.012

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 cặp cửa 60kg cao 2200-2700mm, chiều sâu lọt lòng 805mm Hafele 408.45.012

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 ..

-15% 28.115.450 VNĐ 33.077.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 cặp cửa 60kg cao 2200-2700mm, chiều sâu lọt lòng 905mm Hafele 408.45.013

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 cặp cửa 60kg cao 2200-2700mm, chiều sâu lọt lòng 905mm Hafele 408.45.013

Bộ phụ kiện cửa trượt xếp FINETTA SPINFRONT cho 1 ..

-15% 32.456.655 VNĐ 38.184.300 VNĐ

Nam châm giữ cánh cửa 20x3mm Hafele 408.45.102

Nam châm giữ cánh cửa 20x3mm Hafele 408.45.102

Nam châm giữ cánh cửa 20x3mm Hafele 4..

-15% 1.028.500 VNĐ 1.210.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt tủ treo FINETTA FLATFRONT S/OS 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1800mm Hafele 406.11.224

Bộ phụ kiện cửa trượt tủ treo FINETTA FLATFRONT S/OS 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1800mm Hafele 406.11.224

Bộ phụ kiện cửa trượt tủ treo FINETTA FLATFRONT S/..

-15% 28.985.000 VNĐ 34.100.000 VNĐ

Chốt giữ cánh cửa Hafele 408.45.121

Chốt giữ cánh cửa Hafele 408.45.121

Chốt giữ cánh cửa Hafele 408.45.121 »..

-15% 589.050 VNĐ 693.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt tủ treo FINETTA FLATFRONT S/OS 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2000mm Hafele 406.11.225

Bộ phụ kiện cửa trượt tủ treo FINETTA FLATFRONT S/OS 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2000mm Hafele 406.11.225

Bộ phụ kiện cửa trượt tủ treo FINETTA FLATFRONT S/..

-15% 33.099.935 VNĐ 38.941.100 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1200mm Hafele 406.11.201

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1200mm Hafele 406.11.201

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB..

-15% 19.635.000 VNĐ 23.100.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1400mm Hafele 406.11.202

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1400mm Hafele 406.11.202

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB..

-15% 20.570.000 VNĐ 24.200.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1600mm Hafele 406.11.203

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1600mm Hafele 406.11.203

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB..

-15% 21.505.000 VNĐ 25.300.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1800mm Hafele 406.11.204

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1800mm Hafele 406.11.204

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB..

-15% 22.440.000 VNĐ 26.400.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2000mm Hafele 406.11.205

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2000mm Hafele 406.11.205

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB..

-15% 23.375.000 VNĐ 27.500.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2200mm Hafele 406.11.206

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2200mm Hafele 406.11.206

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB..

-15% 24.310.000 VNĐ 28.600.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2400mm Hafele 406.11.207

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2400mm Hafele 406.11.207

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB..

-15% 25.245.000 VNĐ 29.700.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2600mm Hafele 406.11.208

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2600mm Hafele 406.11.208

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB..

-15% 32.992.410 VNĐ 38.814.600 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2800mm Hafele 406.11.209

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 2800mm Hafele 406.11.209

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB..

-15% 34.373.405 VNĐ 40.439.300 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 3000mm Hafele 406.11.210

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 3000mm Hafele 406.11.210

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT S/US 20 FB..

-15% 34.702.525 VNĐ 40.826.500 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT M35 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1200mm Hafele 406.11.130

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT M35 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1200mm Hafele 406.11.130

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT M35 FB cho..

-15% 37.924.535 VNĐ 44.617.100 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT M35 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1400mm Hafele 406.11.131

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT M35 FB cho 2 cánh cửa, với tủ rộng 1400mm Hafele 406.11.131

Bộ phụ kiện cửa trượt FINETTA FLATFRONT M35 FB cho..

-15% 39.041.860 VNĐ 45.931.600 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 42 của 103 (3 Trang)