Hiển thị:
Trang

Bộ phụ kiện cửa đi trượt gỗ giảm chấn 1 bên Hafele 941.25.131

Bộ phụ kiện cửa đi trượt gỗ giảm chấn 1 bên Hafele 941.25.131

Bộ phụ kiện cửa đi trượt gỗ giảm chấn 1 bên ..

-15% 2.038.300 VNĐ
2.398.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 60kg/A Hafele 489.40.003

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 60kg/A Hafele 489.40.003

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 60..

-15% 337.000 VNĐ
396.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 100kg/A Hafele 489.40.006

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 100kg/A Hafele 489.40.006

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 10..

-15% 521.000 VNĐ
613.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 100kg/B Hafele 489.40.007

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 100kg/B Hafele 489.40.007

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 10..

-15% 553.000 VNĐ
651.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 100kg/B Hafele 941.02.003

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 100kg/B Hafele 941.02.003

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 10..

-15% 864.000 VNĐ
1.017.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 160kg/A Hafele 489.40.008

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 160kg/A Hafele 489.40.008

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 16..

-15% 684.000 VNĐ
805.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 160kg/B Hafele 489.40.009

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 160kg/B Hafele 489.40.009

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 16..

-15% 723.000 VNĐ
850.000 VNĐ

Bộ phụ kiện kẹp kính Silent 100/G Hafele 940.60.023

Bộ phụ kiện kẹp kính Silent 100/G Hafele 940.60.023

Bộ phụ kiện kẹp kính Silen..

-15% 1.430.550 VNĐ
1.683.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 250kg/A Hafele 489.40.010

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 250kg/A Hafele 489.40.010

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 25..

-15% 762.000 VNĐ
897.000 VNĐ

Bộ phụ kiện kẹp kính Silent 100/G Hafele 940.60.081

Bộ phụ kiện kẹp kính Silent 100/G Hafele 940.60.081

Bộ phụ kiện kẹp kính Silen..

-15% 1.476.000 VNĐ
1.736.000 VNĐ

Bánh xe trượt kính 100kg bên trái Hafele 941.02.022

Bánh xe trượt kính 100kg bên trái Hafele 941.02.022

Bánh xe trượt kính 100kg bên t..

-15% 514.250 VNĐ
605.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 250kg/B Hafele 489.40.011

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 250kg/B Hafele 489.40.011

Bộ phụ kiện cửa trượt thẳng 25..

-15% 774.000 VNĐ
910.000 VNĐ

Bánh xe trượt kính 100kg bên phải Hafele 941.02.023

Bánh xe trượt kính 100kg bên phải Hafele 941.02.023

Bánh xe trượt kính 100kg bên p..

-15% 514.250 VNĐ
605.000 VNĐ

Chặn bánh xe bằng nhựa Hafele 940.42.041

Chặn bánh xe bằng nhựa Hafele 940.42.041

Chặn bánh xe bằng nhựa Hafele 940.42.041 C..

-15% 37.400 VNĐ
44.000 VNĐ

Dẫn hướng bằng nhựa Hafele 940.42.031

Dẫn hướng bằng nhựa Hafele 940.42.031

Dẫn hướng bằng nhựa Hafele 940.42.031 Dẫn hướng b..

-15% 9.350 VNĐ
11.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt 80kg Classic 80-P Hafele 940.82.250

Bộ phụ kiện cửa trượt 80kg Classic 80-P Hafele 940.82.250

Bộ phụ kiện cửa trượt 80kg Classic 80-P Hafele 940..

-15% 411.000 VNĐ
484.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt 80kg Classic 80-K Hafele 940.82.251

Bộ phụ kiện cửa trượt 80kg Classic 80-K Hafele 940.82.251

Bộ phụ kiện cửa trượt 80kg Classic 80-K Hafele 940..

-15% 486.000 VNĐ
572.000 VNĐ

Bánh xe cho cửa trượt 80kg Classic 80-K Hafele 940.82.021

Bánh xe cho cửa trượt 80kg Classic 80-K Hafele 940.82.021

Bánh xe cho cửa trượt 80kg Classic 80-K Haf..

Liên hệ

Cờ lê cho bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 940.43.032

Cờ lê cho bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 940.43.032

Cờ lê cho bộ phụ kiện cửa trượt Hafele 940.4..

-15% 18.700 VNĐ
22.000 VNĐ

Ray trượt R31 x C33mm 2000mm Hafele 940.43.922

Ray trượt R31 x C33mm 2000mm Hafele 940.43.922

Ray trượt R31 x C33mm 2000mm Hafele 940.43.922 Ra..

-15% 271.150 VNĐ
319.000 VNĐ

Ray trượt R31 x C33mm 3000mm Hafele 940.43.932

Ray trượt R31 x C33mm 3000mm Hafele 940.43.932

Ray trượt R31 x C33mm 3000mm Hafele 940.43.932 Ra..

-15% 402.050 VNĐ
473.000 VNĐ

Ray trượt R40 x C45mm Hafele 940.43.930

Ray trượt R40 x C45mm Hafele 940.43.930

Ray trượt R40 x C45mm Hafele 940.43.930 Ray cửa t..

-15% 1.119.000 VNĐ
1.316.000 VNĐ

Ray trượt R40 x C45mm Hafele 940.43.960

Ray trượt R40 x C45mm Hafele 940.43.960

Ray trượt R40 x C45mm Hafele 940.43.960 Ray cửa t..

-15% 2.324.000 VNĐ
2.734.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt 80kg Classic 80-O Hafele 940.82.101

Bộ phụ kiện cửa trượt 80kg Classic 80-O Hafele 940.82.101

Bộ phụ kiện cửa trượt 80kg Classic 80-O Hafele 940..

-15% 1.432.000 VNĐ
1.685.000 VNĐ

Ray trượt R31 x C33mm 4000mm Hafele 940.43.942

Ray trượt R31 x C33mm 4000mm Hafele 940.43.942

Ray trượt R31 x C33mm 4000mm Hafele 940.43.942 Ra..

-15% 542.300 VNĐ
638.000 VNĐ

Bánh xe cho cửa trượt 80kg Classic 80-O bên trái Hafele 940.82.013

Bánh xe cho cửa trượt 80kg Classic 80-O bên trái Hafele 940.82.013

Bánh xe cho cửa trượt 80kg Classic 80-O b&e..

Liên hệ

Ray trượt R31 x C33mm 6000mm Hafele 940.43.962

Ray trượt R31 x C33mm 6000mm Hafele 940.43.962

Ray trượt R31 x C33mm 6000mm Hafele 940.43.962 Ra..

-15% 813.450 VNĐ
957.000 VNĐ

Bánh xe cho cửa trượt 80kg Classic 80-O bên phải Hafele 940.82.014

Bánh xe cho cửa trượt 80kg Classic 80-O bên phải Hafele 940.82.014

Bánh xe cho cửa trượt 80kg Classic 80-O b&e..

Liên hệ

Ray trượt R40 x C45mm Hafele 940.43.920

Ray trượt R40 x C45mm Hafele 940.43.920

Ray trượt R40 x C45mm Hafele 940.43.920 Ray cửa t..

-15% 804.000 VNĐ
945.000 VNĐ

Ray trượt R40,5 x C36.5mm Hafele 940.62.721

Ray trượt R40,5 x C36.5mm Hafele 940.62.721

Ray trượt R40,5 x C36.5mm Hafele 940.62.721 Ray c..

-15% 581.000 VNĐ
683.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt 120kg Classic 120-P Hafele 940.82.252

Bộ phụ kiện cửa trượt 120kg Classic 120-P Hafele 940.82.252

Bộ phụ kiện cửa trượt 120kg Classic 120-P Hafele 9..

-15% 449.000 VNĐ
528.000 VNĐ

Ray trượt R40,5 x C36.5mm Hafele 940.62.731

Ray trượt R40,5 x C36.5mm Hafele 940.62.731

Ray trượt R40,5 x C36.5mm Hafele 940.62.731 Ray c..

-15% 872.000 VNĐ
1.025.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt 120kg Classic 120-O Hafele 940.82.253

Bộ phụ kiện cửa trượt 120kg Classic 120-O Hafele 940.82.253

Bộ phụ kiện cửa trượt 120kg Classic 120-O Hafele 9..

-15% 813.450 VNĐ
957.000 VNĐ

Ray trượt R40,5 x C36.5mm Hafele 940.62.761

Ray trượt R40,5 x C36.5mm Hafele 940.62.761

Ray trượt R40,5 x C36.5mm Hafele 940.62.761 Ray c..

-15% 1.476.000 VNĐ
1.736.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt 120kg Classic 120-K Hafele 940.82.254

Bộ phụ kiện cửa trượt 120kg Classic 120-K Hafele 940.82.254

Bộ phụ kiện cửa trượt 120kg Classic 120-K Hafele 9..

-15% 589.050 VNĐ
693.000 VNĐ

Bánh xe cửa trượt 120kg Classic 120-K Hafele 941.25.021

Bánh xe cửa trượt 120kg Classic 120-K Hafele 941.25.021

Bánh xe cửa trượt 120kg Classic 120-K Hafel..

-15% 345.950 VNĐ
407.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt 160kg Classic 160-K Hafele 940.82.255

Bộ phụ kiện cửa trượt 160kg Classic 160-K Hafele 940.82.255

Bộ phụ kiện cửa trượt 160kg Classic 160-K Hafele 9..

-15% 944.350 VNĐ
1.111.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt 160kg Classic 160-P Hafele 940.82.256

Bộ phụ kiện cửa trượt 160kg Classic 160-P Hafele 940.82.256

Bộ phụ kiện cửa trượt 160kg Classic 160-P Hafele 9..

-15% 673.200 VNĐ
792.000 VNĐ

Bánh xe cửa trượt 160kg Classic 160-P Hafele 941.62.013

Bánh xe cửa trượt 160kg Classic 160-P Hafele 941.62.013

Bánh xe cửa trượt 160kg Classic 160-P Hafel..

-15% 374.000 VNĐ
440.000 VNĐ

Bộ phụ kiện cửa trượt 160kg Classic 160-O Hafele 941.62.006

Bộ phụ kiện cửa trượt 160kg Classic 160-O Hafele 941.62.006

Bộ phụ kiện cửa trượt 160kg Classic 160-O Hafele 9..

-15% 1.318.350 VNĐ
1.551.000 VNĐ

Bánh xe cửa trượt 160kg Classic 160-O trái Hafele 941.62.016

Bánh xe cửa trượt 160kg Classic 160-O trái Hafele 941.62.016

Bánh xe cửa trượt 160kg Classic 160-O tr&aa..

-15% 598.400 VNĐ
704.000 VNĐ

Bánh xe cửa trượt 160kg Classic 160-O phải Hafele 941.62.017

Bánh xe cửa trượt 160kg Classic 160-O phải Hafele 941.62.017

Bánh xe cửa trượt 160kg Classic 160-O phải ..

-15% 598.400 VNĐ
704.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 42 của 54 (2 Trang)