Hiển thị:
Trang

Rổ đựng gia vị 1 khay Hafele 545.61.063

Rổ đựng gia vị 1 khay Hafele 545.61.063

Rổ đựng gia vị 1 khay Hafele 545.61.063 ..

-15% 4.011.000 VNĐ
4.719.000 VNĐ

Rổ đựng gia vị 1 khay Hafele 545.61.073

Rổ đựng gia vị 1 khay Hafele 545.61.073

Rổ đựng gia vị 3 khay Hafele 545.61.073 ..

-15% 4.226.000 VNĐ
4.972.000 VNĐ

Rổ đựng gia vị 1 khay màu đen Hafele 549.24.633

Rổ đựng gia vị 1 khay màu đen Hafele 549.24.633

Rổ đựng gia vị 1 khay màu đen Hafel..

-15% 4.020.000 VNĐ
4.730.000 VNĐ

Rổ đựng gia vị 1 khay màu đen Hafele 549.24.643

Rổ đựng gia vị 1 khay màu đen Hafele 549.24.643

Rổ đựng gia vị 1 khay màu đen Hafel..

-15% 4.226.000 VNĐ
4.972.000 VNĐ

Rổ đựng gia vị 2 khay Hafele 545.61.028

Rổ đựng gia vị 2 khay Hafele 545.61.028

Rổ đựng gia vị 2 khay Hafele 545.61.028 ..

-15% 3.815.000 VNĐ
4.488.000 VNĐ

Rổ đựng gia vị 2 khay màu đen Hafele 549.24.620

Rổ đựng gia vị 2 khay màu đen Hafele 549.24.620

Rổ đựng gia vị 2 khay màu đen Hafel..

-15% 2.899.000 VNĐ
3.410.000 VNĐ

Rổ đựng gia vị 3 khay Hafele 545.61.029

Rổ đựng gia vị 3 khay Hafele 545.61.029

Rổ đựng gia vị 3 khay Hafele 545.61.029 ..

-15% 5.395.000 VNĐ
6.347.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 2 khay  rộng 250mm Hafele 545.53.760

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 2 khay rộng 250mm Hafele 545.53.760

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái&n..

-15% 6.844.000 VNĐ
8.052.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 2 khay rộng 250mm Hafele 545.53.761

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 2 khay rộng 250mm Hafele 545.53.761

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải&n..

-15% 6.844.000 VNĐ
8.052.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 3 khay rộng 250mm Hafele 545.53.766

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 3 khay rộng 250mm Hafele 545.53.766

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái&n..

-15% 8.415.000 VNĐ
9.900.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 3 khay  rộng 250mm Hafele 545.53.767

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 3 khay rộng 250mm Hafele 545.53.767

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải&n..

-15% 8.415.000 VNĐ
9.900.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 2 khay rộng 300mm Hafele 545.53.762

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 2 khay rộng 300mm Hafele 545.53.762

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái&n..

-15% 7.031.000 VNĐ
8.272.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 2 khay rộng 300mm Hafele 545.53.763

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 2 khay rộng 300mm Hafele 545.53.763

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải&n..

-15% 7.031.000 VNĐ
8.272.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 3 khay rộng 300mm Hafele 545.53.768

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 3 khay rộng 300mm Hafele 545.53.768

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 3..

-15% 8.658.000 VNĐ
10.186.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 3 khay rộng 300mm Hafele 545.53.769

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 3 khay rộng 300mm Hafele 545.53.769

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải&n..

-15% 8.658.000 VNĐ
10.186.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 2 khay rộng 400mm Hafele 545.53.764

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 2 khay rộng 400mm Hafele 545.53.764

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái&n..

-15% 8.284.000 VNĐ
9.746.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 2 khay rộng 400mm Hafele 545.53.765

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 2 khay rộng 400mm Hafele 545.53.765

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 2..

-15% 8.284.000 VNĐ
9.746.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 3 khay rộng 400mm Hafele 545.53.770

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái 3 khay rộng 400mm Hafele 545.53.770

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp trái&n..

-15% 10.753.000 VNĐ
12.650.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 3 khay rộng 400mm Hafele 545.53.771

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải 3 khay rộng 400mm Hafele 545.53.771

Rổ kéo Arena Style ray trượt lắp phải&n..

-15% 10.753.000 VNĐ
12.650.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 250mm ray trượt lắp trái Hafele 545.53.000

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 250mm ray trượt lắp trái Hafele 545.53.000

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay r..

-15% 5.694.000 VNĐ
6.699.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 250mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.001

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 250mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.001

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay r..

-15% 5.694.000 VNĐ
6.699.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 250mm  ray trượt lắp trái Hafele 545.53.002

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 250mm ray trượt lắp trái Hafele 545.53.002

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay r..

-15% 6.517.000 VNĐ
7.667.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 250mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.003

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 250mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.003

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay r..

-15% 6.517.000 VNĐ
7.667.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 300mm ray trượt lắp trái Hafele 545.53.004

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 300mm ray trượt lắp trái Hafele 545.53.004

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay r..

-15% 5.741.000 VNĐ
6.754.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 300mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.005

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 300mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.005

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay r..

-15% 5.741.000 VNĐ
6.754.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 300mm ray trượt lắp trái Hafele 545.53.006

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 300mm ray trượt lắp trái Hafele 545.53.006

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay r..

-15% 6.713.000 VNĐ
7.898.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 300mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.007

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 300mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.007

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay r..

-15% 6.713.000 VNĐ
7.898.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 400mm ray trượt lắp trái  Hafele 545.53.008

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 400mm ray trượt lắp trái Hafele 545.53.008

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay r..

-15% 6.274.000 VNĐ
7.381.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 400mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.009

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay rộng 400mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.009

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 2 khay r..

-15% 6.274.000 VNĐ
7.381.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 400mm ray trượt lắp trái Hafele 545.53.010

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 400mm ray trượt lắp trái Hafele 545.53.010

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 k..

-15% 7.517.000 VNĐ
8.844.000 VNĐ

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 400mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.011

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 khay rộng 400mm ray trượt lắp phải Hafele 545.53.011

Rổ kéo Comfort II rổ lưới 3 k..

-15% 7.517.000 VNĐ
8.844.000 VNĐ

Rổ đựng gia vị và bánh mì 3 khay rộng 300mm Hafele 545.59.289

Rổ đựng gia vị và bánh mì 3 khay rộng 300mm Hafele 545.59.289

Rổ đựng gia vị và bánh mì 3 khay r&oci..

-15% 6.919.000 VNĐ
8.140.000 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Junior III màu trắng cho tủ rộng 300mm Hafele 545.11.762

Rổ kéo Dispensa Junior III màu trắng cho tủ rộng 300mm Hafele 545.11.762

Rổ kéo Dispensa Junior III màu trắng cho ..

-15% 7.539.186 VNĐ
8.869.630 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Junior III màu đen cho tủ rộng 300mm Hafele 545.11.962

Rổ kéo Dispensa Junior III màu đen cho tủ rộng 300mm Hafele 545.11.962

Rổ kéo Dispensa Junior III màu đen c..

-15% 7.882.000 VNĐ
9.273.000 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Junior III màu trắng cho tủ rộng 300mm Hafele 545.55.762

Rổ kéo Dispensa Junior III màu trắng cho tủ rộng 300mm Hafele 545.55.762

Rổ kéo Dispensa Junior III màu trắng cho ..

-15% 7.882.000 VNĐ
9.273.000 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Junior III màu đen cho tủ rộng 400mm Hafele 545.11.373

Rổ kéo Dispensa Junior III màu đen cho tủ rộng 400mm Hafele 545.11.373

Rổ kéo Dispensa Junior III màu đen c..

-15% 9.219.000 VNĐ
10.846.000 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Junior III  cho tủ rộng 400mm Hafele 545.55.763

Rổ kéo Dispensa Junior III cho tủ rộng 400mm Hafele 545.55.763

Rổ kéo Dispensa Junior III cho tủ rô..

-15% 9.219.000 VNĐ
10.846.000 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Junior III màu đen cho tủ rộng 600mm Hafele 545.11.346

Rổ kéo Dispensa Junior III màu đen cho tủ rộng 600mm Hafele 545.11.346

Rổ kéo Dispensa Junior III màu đen c..

-15% 9.341.000 VNĐ
10.989.000 VNĐ

Rổ kéo Dispensa Junior III  cho tủ rộng 600mm Hafele 545.67.266

Rổ kéo Dispensa Junior III cho tủ rộng 600mm Hafele 545.67.266

Rổ kéo Dispensa Junior III cho tủ rô..

-15% 9.818.000 VNĐ
11.550.000 VNĐ

Bộ rổ kéo cho tủ hẹp 150mm Venice Hafele 549.34.022

Bộ rổ kéo cho tủ hẹp 150mm Venice Hafele 549.34.022

Bộ rổ kéo cho tủ hẹp 150mm Venice Hafele 54..

-15% 2.168.000 VNĐ
2.550.000 VNĐ

Bộ rổ kéo cho tủ hẹp 200mm Venice Hafele 549.34.021

Bộ rổ kéo cho tủ hẹp 200mm Venice Hafele 549.34.021

Bộ rổ kéo cho tủ hẹp 200mm Venice Hafele 54..

-15% 1.802.000 VNĐ
2.120.000 VNĐ

Rổ kéo Cooking Agent cho cửa kéo Hafele 545.13.951

Rổ kéo Cooking Agent cho cửa kéo Hafele 545.13.951

Rổ kéo Cooking Agent cho cửa kéo Ha..

-15% 3.880.000 VNĐ
4.565.000 VNĐ

Rổ kéo Cooking Agent cho cửa bản lề Hafele 549.24.952

Rổ kéo Cooking Agent cho cửa bản lề Hafele 549.24.952

Rổ kéo Cooking Agent cho cửa bản lê..

-15% 3.918.000 VNĐ
4.609.000 VNĐ

Phụ kiện mâm trượt bình gas Hafele 421.97.320

Phụ kiện mâm trượt bình gas Hafele 421.97.320

Phụ kiện mâm trượt bình gas Hafele..

-15% 888.250 VNĐ
1.045.000 VNĐ

Rổ gia vị 300mm ROME Hafele 549.34.053

Rổ gia vị 300mm ROME Hafele 549.34.053

Rổ gia vị 300mm ROME Hafele 549.34.053 Đặc điểm:&..

-15% 2.278.000 VNĐ
2.680.000 VNĐ

Rổ gia vị 400mm ROME Hafele 549.34.055

Rổ gia vị 400mm ROME Hafele 549.34.055

Rổ gia vị 400mm ROME Hafele 549.34.055 Đặc điểm:&..

-15% 2.397.000 VNĐ
2.820.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style 400mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.503

Rổ kéo Arena Style 400mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.503

Rổ kéo Arena Style 400mm gắn với cửa tu..

-15% 4.853.000 VNĐ
5.709.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style 450mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.504

Rổ kéo Arena Style 450mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.504

Rổ kéo Arena Style 450mm gắn với cửa tu..

-15% 4.862.000 VNĐ
5.720.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style 500mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.505

Rổ kéo Arena Style 500mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.505

Rổ kéo Arena Style 500mm gắn với cửa tu..

-15% 4.909.000 VNĐ
5.775.000 VNĐ

Rổ kéo Arena Style 600mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.507

Rổ kéo Arena Style 600mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.507

Rổ kéo Arena Style 600mm gắn với cửa tu..

-15% 4.927.000 VNĐ
5.797.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket 400mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.183

Rổ kéo Wire basket 400mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.183

Rổ kéo Wire basket 400mm gắn với cửa tu..

-15% 3.553.000 VNĐ
4.180.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket 450mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.184

Rổ kéo Wire basket 450mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.184

Rổ kéo Wire basket 450mm gắn với cửa tu..

-15% 3.581.000 VNĐ
4.213.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket 500mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.185

Rổ kéo Wire basket 500mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.185

Rổ kéo Wire basket 500mm gắn với cửa tu..

-15% 3.600.000 VNĐ
4.235.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket 600mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.187

Rổ kéo Wire basket 600mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.187

Rổ kéo Wire basket 600mm gắn với cửa tu..

-15% 3.637.000 VNĐ
4.279.000 VNĐ

Rổ kéo Wire basket 600mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.287

Rổ kéo Wire basket 600mm gắn với cửa tủ Hafele 540.24.287

Rổ kéo Wire basket 600mm gắn với cửa tu..

-15% 3.637.000 VNĐ
4.279.000 VNĐ

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 400mm Hafele 540.26.653

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 400mm Hafele 540.26.653

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 400mm Hafele..

-15% 3.460.000 VNĐ
4.070.000 VNĐ

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 450mm Hafele 540.26.654

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 450mm Hafele 540.26.654

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 450mm Hafele..

-15% 3.347.000 VNĐ
3.938.000 VNĐ

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 500mm Hafele 540.26.655

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 500mm Hafele 540.26.655

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 500mm Hafele..

-15% 3.506.000 VNĐ
4.125.000 VNĐ

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 600mm Hafele 540.25.297

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 600mm Hafele 540.25.297

Rổ kéo lọt lòng Arena Style 600mm Hafele..

-15% 3.525.000 VNĐ
4.147.000 VNĐ

Rổ kéo lọt lòng Wire basket 400mm Hafele 540.26.253

Rổ kéo lọt lòng Wire basket 400mm Hafele 540.26.253

Rổ kéo lọt lòng Wire basket 400mm Hafele..

-15% 3.460.000 VNĐ
4.070.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 60 của 121 (3 Trang)